Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih – Droga, alkohol i mladi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je uz saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa osnovnim školama na području našeg Kantona, započeo aktivnosti i realizaciju serije predavanja učenicima osnovnih škola na teme promocije zdravlja i prevencije oboljenja.

Danas, 24. marta 2023. godine,  u u našoj školi,  održano je predavanje  na temu Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih – Droga, alkohol i mladi.

. Predavač je bila primarijus doktorica Emira Tanović Mikulec  predstavnica JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Predavanje je održano za učenike IX razreda. Učenici su se  upoznali  sa zakonskom regulativom vezanom za zloupotrebu droga i alkohola, vrstama ovisnosti, izgledu i vrstama droga,  štetnim posljedicama koje prizvode droga i alkohol, te o  prevenciji ovisnosti.

Intencija je da se učenici  upoznaju  i upozore  na rastući problem zloupotrebu droga u društvu te da se kroz prevenciju radi na suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Novosti