O školi

Sve što trebate znati o JU „Treća osnovna škola“

UPOZNAJTE NAŠU ŠKOLU!

Historijat škole

KAKO JE SVE POČELO

Odlukom Skupštine Općine Ilidža br. 02-111-1723-3 od 31.7.1996. godine, „Treća osnovna škola“ Ilidža upisana je u sudski registar osnovnih škola koji je vodio Republički komitet za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu R BiH.

Škola je upisana u sudski registar kod Privrednog suda, rješenjem br. UF/2749/96 od 15.8.1996. godine. Osnovana je kao samostalna organizacija osnovnog obrazovanja i vaspitanja u čiji sastav su ulazile područne škole „Osjek“ i „Vrelo Bosne“. Adresa škole je Nasihe Kapidžić Hadžić br. 1.

Škola je pod nazivom OŠ „Petar Petrović Njegoš“ osnovana daleke 1966. godine i pod ovim nazivom je djelovala  i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, agresorske snage, napuštajući prostor Ilidže, spalile su i gotovo u potpunosti uništile objekat centralne škole, kao i područnih škola u Osjeku i na Vrelu Bosne.

Bez obzira na izuzetno teške uslove za rad, škola pod nazivom „Treća osnovna škola“ Ilidža je školske 1996/97. godine počela sa radom na vrijeme kao i sve ostale škole u Kantonu Sarajevo.

U ovom periodu se radilo u veoma teškim uslovima, bez struje, vode i grijanja.  I pored ovako teških uslova,  učenici su uz veliki entuzijazam svojih nastavnika i uposlenika škole sticali nova znanja i vještine. Donacijama Norveške narodne pomoći i naroda San Marina, centralna škola i područne škole su adaptirane i stavljene u normalan rad sa svim potrebnim uslovima.

Danas je škola vrlo ugodan prostor za učenike i osoblje škole.


Opće informacije o školi
Škola nakon reintegracije Ilidže

Uprava škole

Alma Jakubović

DIREKTOR ŠKOLE

tel./fax. +387 33 63 84 79

direktor@trecaosnovna.edu.ba

info@trecaosnovna.edu.ba

Saradnici i stručni saradnici škole

Nermina Mušanović

SEKRETAR ŠKOLE

tel. +387 33 63 84 73

sekretar@trecaosnovna.edu.ba

Đenana Muharemović

SAMOSTALNI REFERENT ZA PLAN I ANALIZU

tel. +387 33 63 84 73 Lok. 20

racunovodstvo@trecaosnovna.edu.ba

Amela Tinjak

PEDAGOG

tel. +387 33 63 84 73 Lok. 16

pedagog@trecaosnovna.edu.ba

Amir Aljović

BIBLIOTEKAR

tel. +387 33 63 84 73 Lok. 18

biblioteka@trecaosnovna.edu.ba

Nastavno osoblje

RAZREDNA NASTAVA

PREDMETNA NASTAVA

Tehničko osoblje

Vijeće roditelja


SPISAK ČLANOVA VIJEĆA

Preuzmite spisak


PROGRAM RADA VIJEĆA

Preuzmite program

Vijeće učenika


SPISAK ČLANOVA VIJEĆA

Preuzmite spisak


PROGRAM RADA VIJEĆA

Preuzmite program

Školski odbor


POSLOVNIK

o radu Školskog odbora

Nijaz Suljić

PREDSJEDNIK

nijaz.suljic970@gmail.com

Alma Muratović

ČLAN

alma.muratovic1977@gmail.com

Amir Aljović

ČLAN

amir.aljovic1305@gmail.com

Mia Jukić

ČLAN

pelzbyMia@gmail.com

Sindikat

Esad Suljić, Predsjednik sindikalne podružnice 

esad.suljic@trecaosnovna.edu.ba


Izjava o pristupanju u Sindikat – 2019


Upitnik personalnih podataka – 2019


Uloga i značaj sindikalnog povjerenika

Kućni red

Kućni red