Ogledno/ugledne aktivnosti sa implementacijom predmetnih kurikuluma

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U našoj školi održana je ogledno/ugledna aktivnost sa implementacijom predmetnih kurikuluma a koja se održava u sklopu aktivnosti Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo. Naša učiteljica, Irma Muhović, član Tima za podršku impementatorima realizovala je datu aktivnost. Podršku su joj pružile kolegice i kolege iz sarajevskih škola, kao i iz naše škole. Posebna podrška i gosti  bile su i direktorica Aida Pleh, pomoćnica direktora Amela Tinjak i predstavnica Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje, Hatidža Šaljić.  

Novosti