Škola planinarstva -planina Igman

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U utorak 16.04.2024. godine učenici VII razreda naše škole učestvovali su u realizaciji Škole planinarstva na planini Igman. Mjesto okupljanja bilo je Veliko polje na Igmanu. Sa ovog lokaliteta učenici  su sa svojim pratiocima  otišli  prema parku prirode Ravna vala. U pratnji učenika bili su razredne staješine sedmih razreda Dženana Jamaković, Ajla Kadić, Nihada kovačević, nastavnik TZO Besim Hamidović i bibliotekar škole Amir Aljović. Podršku u realiziranju ovog  projekta pružili su Planinarski savez FBiH, Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS. Vodiči  i pratnja učenika naše škole bili su članovi Planinarskog saveza FBiH, Džemal Imamović, Aziz Ridžal i Hasan Pervan. Cilj pohoda Škole planinarstva je bio da učenici borave na čistom zraku te da prođu osnovni program izletničkog planinarenja.

Prašuma Ravna vala se nalazi dvadesetak kilometara jugozapadno od Sarajeva na sjeveroistočnim padanima planine Bjelašnice. Ovu prašumu čini ilirska šuma, bukve i jele. Ovu prašumu odlikuje velika brojnost viših biljaka. Kao rijetke i ugrožene vrste možemo izdvojiti : Žućkastu grahovicu i Žuti kolotoč. Što se tiče nižih biljaka u ovoj prašumi je registrovano 35 vrsta lišajeva i 29 vrsta mahovina i determinirana 81 vrsta gljiva. Nakon Ravne vale učenici su obišli Šehidsko mezarje na Velikom polju kao i  Spomen-obilježje pripadnicima Prve proleterske brigade učesnicima Igmanskog marša. Škola planinarstav završena je posjeti Ratnoj džamiji na planini Igman.

Novosti