Eko projekat “Misli o prirodi!” 8

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Međunarodni dan ptica selica-tekst

U maju mjesecu, u preko 70 zemalja širom svijeta obilježava se Svjetski dan ptica selica Na svom se dugom putovanju ptice selice suočavaju s mnogim prijetnjama. Njihovi međukontinentalni selidbeni putevi sadrže ključna odmarališta koja pticama pružaju neophodan odmor i izvor hrane prije nego nastave putovanje.

Milioni ptica godišnje migriraju između kontinenata duž svojih selidbenih puteva. Tako npr. ptice iz svojih gnijezdećih staništa u Europi odlaze u toplija područja bogata hranom u subsaharskoj Africi. Neke od tih ptica bilježe najveće padove brojnosti ikad. Širom svijeta, pticama prijetnju predstavlja gubitak staništa, uzrokovan prenamjenom zemljišta i intenzifikacijom poljoprivrede kao i krivolov.

Gubitak staništa na odmorištima duž američke obale Atlantskog oceana uzrok je naglog smanjenja sjevernoameričke gnijezdeće populacije hrđastog žalara za 80% od 2010. godine.

Globalno ugrožene vrste kao što je veliki žalar, tokom selidbe odmaraju se na Žutom moru. Prenamjena zemljišta i gubitak staništa desetkovali su poplavne močvare Žutog mora i ugrozili selidbu 50 miliona ptica močvarica. Takva su staništa od iznimne važnosti za ptice selice te ih sve više država nastoji upisati na UNESCO-v popis Svjetske baštine. Najnoviji primjer je Kina, koja je na popis prijavila 14 područja uz Žuto more.

Za postizanje UN-ovih Ciljeva održivog razvoja nužni su sigurni propisi o korištenju zemljišta, a kopnene su ptice odličan indikator promjena u načinu korištenja zemlje. Zaštitom ptica i njihovih staništa doprinijelo bi se očuvanju ostalih vrsta flore i faune bez ometanja ekonomskog rasta.

Zdravlje je također bitna odrednica ljudskog razvoja. Strvinari, neprocjenjivo važne vrste kao čistači, izumiru zabrinjavajućom brzinom. 90% smrtnih slučajeva strvinara u Africi posljedica su trovanja i trgovine zbog tradicionalne medicine. Danas 75% strvinara Starog svijeta naginje izumiranju.

CMS predvodi razvoj Akcijskog plana za 15 vrsta strvinara u Africi, Evropi i Aziji u preko 120 zemalja. Očuvanje ptica selica i staništa o kojima ovise bitno je za osiguravanje budućnosti sveukupnog života na Zemlji.

Službena stranica Svjetskog dana ptica selica

Događanja povodom Svjetskog dana ptica selica

Aktivnost je obavljena u okviru implementacije Certifikacijskog mehanizma koji škola sprovodi u sklopi projekta ‘Misli o prirodi!’ koji, uz finansijsku podršku Švedske, provodi Centar za promociju civilnog društva”

Novosti