Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Samo zahvaljujući najhrabrijim sinovima i kćerima ove zemlje, pripadnicama i pripadnicima oružane sile u čijem sastavu su zajedno bili i Bošnjaci i Hrvati i Srbi i ostali građani ove zemlje, Bosna i Hercegovina je opstala. Ovaj datum je jedan od nabitnijih datuma države Bosne i Hercegovine koju su pripadnici Armije hrabro i časno branili i odbranili. Armija Republike Bosne iHercegovine je priča o znanim i neznanim junacima, o herojima i našim šehidima i palim boricima i svim građankama i građanima BiH koji su se borili za pravo da živimo i opstanemo.

To je priča o kojoj treba pričati svaki dan, a ne samo povodom godišnjice, i naša stalna obaveza je,  da budemo dostojni žrtava koje su pripadnici ARBiH hrabro i nesebično podnijeli za život i slobodu koju danas imamo.

Više o Armiji Bosne i Hecegovine pogledajte ovdje

Novosti