Arhiva

April 15, 2021

Obavještenja

In memoriam Jovan Divjak (1937-2021)

Jovan Divjak je bio ofivcir Jugoslovenske narodne armije (JNA), a potom brigadni general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je osnovač i izvršni direktor Udruženja

Obavještenja

Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine

Samo zahvaljujući najhrabrijim sinovima i kćerima ove zemlje, pripadnicama i pripadnicima oružane sile u čijem sastavu su zajedno bili i Bošnjaci i Hrvati i Srbi