Arhiva

Obavještenja

Obavještenja

Dan borbe protiv AIDS-a 01.12.2020. godine

Prvi decembar/prosinac, Svjetski dan  HIV/AIDS-a, obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o pandemiji AIDS-a, uzrokovanoj širenjem HIV infekcije. Obilježavanje ovog dana predstavlja priliku

Kutak za nastavnike

Izjava/Zahtjev roditelja

Izjava/Zahtjev roditelja-preuzmi obrazac Izjava roditelja/staratelja – preuzmi obrazac

Kutak za roditelje

20. novembar Međunarodni Dan dječijih prava

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta“, a trideset godina nakon toga usvojila je “Konvenciju o pravima djeteta”. Konvencija UN-a o

Kutak za roditelje

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom

Nasilje nad djecom je globalno pitanje javnog zdravstva, s ozbiljnim društvenim, ekonomskim, fizičkim i emocionalnim posljedicama. 19.11. (novembar/ studeni),  se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja

Kutak za učenike

Međunarodni dan ljubaznosti

Međunarodni dan ljubaznosti  Dan ljubaznosti  13. novembar se obilježava kao Dan ljubaznosti. Razmišljam, kako da ga obilježim!? Kako drugačije, nego li sjećanjem na najljubaznije stvorenje koje

Kutak za učenike

Međunarodni dan tolerancije

16. novembar se obilježava kao Međunarodni dan tolerancije. Tolerancija je prema UNESCO-voj definiciji poštivanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti. Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji