Akcija „Očisti-recikliraj“

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U subotu 07.05.2022. godine u Kantonu Sarajevo počela je proljetna akcija čišćenja i unapređenja odvojenog prikljanja otpada pod nazivom „Očisti-recikliraj“.

Akciju organizuje i provodi Vlada Kantona Sarajevo  sa Ministarstvom komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS u saradnji sa komunalnim preduzećima Park I Rad, kao  i ostalim partnerima na projektu i to: ZEOS eko sistem, Ekopak, NVO Prljavi grad Sarajevo. Akcija će trajati do 27. maja 2022. godine.

Pored redovnih aktivnosti na odvozu kabastog otpada, čišćenja i uređenja javnih površina, u saradnji sa partnerima Ekopak i ZEOS organizovaće se edukacija učenika škole o pravilnom odlaganju reciklažnih sirovina, te elektronskog i električnog otpada”.         

KJKP Park u sklopu ovog projekta pored redovnih aktivnosti na uređenju zelenih površina, u srijedu 11.05.2022. godine vršila je  uređenje školskog dvorišta naše škole. Radnici KJKP Park su uredili zelenu površinu našeg dvorišta (šišanje trave, kupljenje tave i sadnja novih jednogodišnjih sadnica)

U četvrtak, 12.05.2022. godine je  održano predavanje za učenike o odlaganju elektronskog i ektričnog otpada  Predavanje je održano uz Mister Recka, maskote kompanije ZEOS eko-sistem. Ovom prilikom učenici su se educirali o pravilnom odlaganju otpada te naučili nešto novo o reciklaži elektronskog i ektričnog otpada.

“Pozivamo sve uposlenike, učenike i roditelje da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u ovoj akciji”.

Novosti