10.decembar- Dan ljudskih prava

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ljudska prava svakoj osobi pripadaju podjednako, univerzalno i vječno. Ljudska prava su univerzalna: uvijek su ista za sva ljudska bića bilo gdje na svijetu. Neotuđiva: ne možemo ih izgubiti isto kao što ne možemo prestati biti ljudsko biće. Prava za sva ljudska bića prvi put su jasno izrečena u UN-ovoj Općoj deklaraciji o ljudskim pravima. Deklaracija sadrži 30 članaka i ona je univerzalna – jednako vrijedi za sve ljude u svijetu. Opća deklaracija o ljudskim pravima je od svog usvajanja 1948. godine poslužila kao temelj za dvadesetak najznačajnijih konvencija o ljudskim pravima. „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva” – ovo je prvi član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka. Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Svi imamo pravo na život, slobodu i sigurnost te na zadovoljenje osnovnih potreba kao što su voda, hrana, sklonište bez obzira na to u kojoj zemlji živimo, ko su naši roditelji, bez obzira na rasu, boju kože, spol, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, obrazovanje ili drugi status. Ljudska prava ključan su preduvjet izgradnji mirnih, stabilnih i razvijenih društava. Zlatno pravilo : prema drugima se odnosimo onako kako želimo da se drugi odnose prema nama!

    Pripremila Selma Muratović, prof.

Novosti