Arhiva

December 8, 2023

Kutak za učenike

10.decembar- Dan ljudskih prava

Ljudska prava svakoj osobi pripadaju podjednako, univerzalno i vječno. Ljudska prava su univerzalna: uvijek su ista za sva ljudska bića bilo gdje na svijetu. Neotuđiva: