JU "Treća osnovna škola" Ilidža

Previous
Next

Obavještenja

Konkursi

Novosti

Prijava nasilja

Poštovani učenici i roditelji, na osnovu Pravilnika o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID 19, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo ispod se nalazi Obrazac za prijavu svih oblika nasilja.

Popunite ovaj formular i prijava će biti dostupna stručnoj službi škole