Zelena revolucija-predaja e-otpada

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U sklopu projekata „Zelena revolucija“ učenici naše škole vrijedno su radili na sakupljanju starog električnog  i elektonskog otpada, kao i na pronalaženju firmi koje su spremne da doniraju određenu količinu ovog električnog  i elektonskog otpada.  Uz pomoć firem Duhan promet koja je našoj školi donirala  električni  i elektonski otpad (centralne jednice, monitore, tastature, miševi…) u količini od cca 1500,00 kg, prikupili smo značajnu količinu ovog otpada, koji je u utorak 10.05.2022. godine predat društvu ZEOS eko sistem d.o.o. (Ovlašteni operater za električni  i elektonski otpad). Društvo ZEOS eko sistem d.o.o.  će ovaj električni  i elektonski otpad odvući, sortirati i dati na reciklažu.  Time smo ispunili cilj da stari otpad ne mora biti smeće koje će zagađivati našu životnu sredinu, nego će služiti kao sirovina u daljnjoj proizvodnji a time smo  i  našu sredinu učinili čistijom i ljepšom za život.

Ovom akcijom smo zajedno radili na području zaštite životne sredine, osiguravajući čistu budućnost bez električnog  i elektonskog otpada za sve sadašnje i buduće generacije.

Zeos Eko

zeosekosistem: https://www.zeos.ba/

Novosti