Zahtjev za dostavu ponuda za zakup đačke kuhinje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tekst zahtjeva za dostavu ponuda za zakup đačke kuhinje pogledajte i OVDJE!

Obraćamo vam se zahtjevom da nam, ukoliko ste zainteresirani, dostavite vašu ponudu za zakup đačke kuhinje za period od 01.09.2022.godine do 30.06.2023.godine.
Prostor predviđen za đačku kuhinju je cca 20 kvadratnih metara. Školu pohada 640 učenika. U školi je zaposleno cca 60 radnika.
Đačke užine moraju biti pripremljene uz obavezno provodenje mjera HACCAP ( Hazard Analysis & Critical Control Points) standardu koji se odnosi isključivo na zdravstvenu sigurnost i koji su obavezni da primjene svi proizvođači prehrambenih proizvoda. Svi proizvodi moraju imati deklaraciju koja ispunjava uslove Pravilnika o deklarisanju. Zakupac je dužan svoju djelatnost obavljati i u skladu sa ISO 9000 i ISO 22000 standardima. Nadzor nad kontrolom kvaliteta kontinuirano vrše ovlaštene zdravstvene institucije Kantona Sarajevo.
Zakupac je dužan poštivati odredbe Pravila školske ishrane JU ,,Treća osnovna škola” llidža koja su oglašena na web stranici skole.
U školi zakupac vrši i podjelu đačkih užina učenicima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Općina llidža obezbjeđuje sredstva za plaćanje užina zakupcu, o čemu se zaključuje poseban sporazum/ugovor sa zakupcem.
Uz ponudu ste dužni dostaviti:

  1. dokaz o registriranoj djelatnosti koja je u vezi s poslovanjem s hranom
  2. certifikate o navedenim standardima proizvoda koji će biti distribuirani u đackoj kuhinji
  3. reference o ranijem obavljanju navedene djelatnosti

Novosti