Svako od nas je poseban i predivan, ali smo zajedno savršeni!

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ujedinjene nacije su 2. april proglasili Svjetskim danom svjesnosti o autizmu. Autizam je razvojni poremećaj ljudskog mozga kod kojega se prvi znaci vide još tokom ranog djetinjstva. Glavne karakteristike poremećaja su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Psiholozi ističu da je svaka osoba sa autizmom jedinstvena, a većina djece sa autizmom je u nekim veštinama izrazito bolja nego u nekim drugim. Slabije razvijene vještine i sposobnosti više zaokupljaju našu pažnju dok one visoko razvijene, obično ostaju neprimjećene ili zanemarene.

Sa učenicima I i V razreda obilježen je Svjetski dan svjesnosti o autizmu.

Novosti