Realizacija historijskog časa u JU”Treća osnovna škola”Ilidža

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dana, 2.11.2022.godine u prostorijama naše škole realizovan je Historijski čas – Edukacija učenika o dešavanjima u periodu 1991-1995.godina, a u okviru projekta Udruženja dobrovoljaca i organizatora otpora Patriotske lige općine Iliža.

Tekst priredila nastavnica historije/povijesti Melika Šarić

Novosti