Radionica –Cyberbullyng

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pedagogica naše škole, Amela Tinjak u saradnji sa pedagogicama Devete osnovne škole, Aminom Opanković i pedagogicom Desete osnovne škole  Alminom Muharemović, uradila  je istraživanje na temu: “Iskustva  i saznanja učenika viših razreda osnovne škole o cyberbullingu“.

Cilj istraživanja bio je otkriti percepciju učenika o cyberbullyingu, otkriti u kojoj mjeri učenici vrše, trpe ili promatraju elektronsko nasilje, otkriti značenje i posljedice cyberbullyinga, te na koji način učenici prijavljuju ovu vrstu nasilja.

Kako bi se spriječila pojava cyberbullyinga, u školama je potrebno djelovati na četiri područja: podizanju svijesti, školskim pravilima, nadzoru i programima. Dakle, osim učenika, potrebno je osvijestiti i nastavnike, roditelje o postojanju tog problema.

U skladu s ciljevima istraživanja, dana 09.02.2023. godine u JU “Treća osnovna škola“Ilidža realizovana je radionica na temu „Cyberbullyng“. U radionici su učestvovali učenici Treće, Devete i Desete osnovne škole uz podršku pedagogica navedenih škola i uz podršku i pomoć Šenderović Amera, stručnog savjetnika KJU „Porodično savjetovalište“.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti u mjesecu februaru koje se sprovode s ciljem prevencije  svih oblika  nasilja i podizanja svijesti o štetnosti takvog ponašanja.

Novosti