Projekat sadnje thuja i ukrašavanje školskog dvorišta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dana 02.12.2021 godine Vijeće roditelja u saradnji sa roditeljima naše škole i upravom škole uradilo je projekat sadnje thuja. Projekat je realiziran putem online platforme Tvoj-CO2 koje je preduzeće KJKP Park u saradnji sa UNDP-om pokrenulo a koju koriste pojedinci i kompanije u BiH.
U razgovoru sa direktoricom zaključili smo da se thuje zasade u školskom dvorištu na dijelu zelene površine dužinom uz visoku ogradu. Ukupno je zasađeno 50 stabala thuja.
Svi radovi su izvršeni u realizaciji preduzeća Park, a sadnice su iz Parkovih rasadnika koji se nalaze u Sokolović Koloniji i Nedžarićima.
Ovom akcijom naša škola kao i Opština Ilidža postala je bogatija za 50 novih mladih stabala. Tom sadnjom uredili smo naše školsko dvorište i svako odjeljenje naše škole dobilo je svoje dvije thuje.
30 mladih thuja donirali su roditelji škole kroz akciju skupljanja sredstava u iznosu od 641,40 KM a 20 thuja je donirao naš efendija Centralne džamije Pejton u iznosu od 160,00 KM.
Ovim putem Vijeće roditelja želi da se zahvali svim roditeljima na podršci, te razrednicima, nastavnicima, učiteljicama i učiteljima Treće osnovne škole na uzajamnoj saradnji.
Hvala nastavnici Saneli Mustafić,(nastavnica biologije) koja je dala nesebičan doprinos u vidu savjete oko sadnje thuja i propratila do zadnje posađene thuje.
Hvala direktorici i pedagogici na dobroj saradnji u realiziranju projekta sadnje thuja.
Vijeće roditelja Treće osnovne škole

O Projektu pogledajte i na FB stranici KJKP “Park”

Novosti