Predavanje za učenike IX razreda

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Učenicima IX razreda službenici PU Ilidža održali predavanje na temu Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Novosti