Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/23. godinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

PRIJAVA za upis učenika u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2. godinu- obrazac preuzmi ovdje

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2.2022. do 28.2.2022. godine. 

U izuzetno opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2022/2023. godine će se upisati  djeca koja će do 1.3.2022. godine imati navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, te smatra da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove „Treća osnovna škola“ Ilidža  obuhvata sljedeće ulice:

Prve samostalne brigade, Bosanskih gazija, Edhema Eke Džubura, 12. Mart, Josipa Slavenskog, Nasihe Kapidžić Hadžić, dr. Fuada Muhića, Željeznička, Midhada Hujdura – Hujke, Tome Međe, 25. Novembar, Abdulaha ef. Kantamirije, Zaima Topčića, Gazi Hasan paše, Gliše Jankovića, Mustafe Ice Voljevice, Vreoca, Blažujski drum, Lužansko polje i Konaci.                                                                                                        

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2022/2023. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu”, te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole: upis.prvacica1@gmail.com ili putem pošte na adresu: Nasihe Kapidžić Hadžić 1., Ilidža.                             

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji mogu dostaviti odmah ili je dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
 
O terminima dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole, ili na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom upisa djeteta.
 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033 638-473

ili e-mail: upis.prvacica1@gmail.com                                              

Poziva za upis učenika u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/23. godinu

Novosti