Donacija računarske opreme

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Na zajedničku inicijativu Udruženje za digitalnu transformaciju u BiH i Gama System BH,  uz podršku i donaciju Sberbank BH u petak, 28.01.2022. godine donirano je  po pet računara u tri osnovne škole među kojima je i naša Treća osnovna škola Ilidža. Donatori su izrazili želju da  nastavnici računare koriste na najbolji način te da  učenicima ponude bolji kvalitet nastave. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju će Udruženje za digitalnu transformaciju u BiH zajedno sa svojim članovima i partnerima poduzimati na putu ka ispunjenju svoje misije.  Nastavnici i učenici naše škole zahvaljuju se donatorima na uručenoj opremi.

Novosti