Poziv za učešće učenika osnovnih škola na takmičenju u likovnim radovima na temu: “Kulturno-historijske znamenitosti grada Sarajeva iz osmanskog perioda”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktiv nastavnika turskog jezika Kantona Sarajevo u saradnji sa Institutom Yunus Emre  poziva učenike osnovnih škola za učestvovanje  na takmičenju u likovnim radovima na temu: Kulturno-historijske znamenitosti grada Sarajeva iz osmanskog perioda”  

Učešće mogu uzeti svi učenici 4. i 5. razreda koji već izučavaju turski jezik u našoj školi. Učenici će radove slati  na adresu: Dženetića čikma 2, 71000 Sarajevo najkasnije do 08. marta 2022. godine.

Uz svaki rad  treba dostaviti i osnovne podatke o autoru ispisane štampanim slovima na poleđini: ime i prezime učenika, razred, ime škole. 

Institut je za najuspješnije učenike obezbijedio vrijedne nagrade.

Novosti