Održana radionica Tima za podršku u implementaciji NPiP definisanog na ishodima učenja

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dana 21.11.2023. u prostorijama JU”Treća osnovna škola” – Ilidža održan je četvrti sastanak, a treća radionica Tima za podršku u implementaciji NPiP definisanog na ishodima učenja u organizaciji Instituta za preduniverzitetskog obrazovanja KS. Radionici su prisustvovali nastavnici sa područja općina Ilidže i Hadžića, a tema je bila Međupredmetna povezanost. Voditelj sastanka i radionice bila je nastavnica matematike i fizike Alma Aljović.

Novosti