Održan Aktiv bibliotekara Općine Ilidža

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U ponedjeljak, 20.11.2023. godine u biblioteci IV gimnazije na Ilidži održan sastanak Aktiva bibliotekara Općine Ilidža na kojem je predstavljena knjiga „Dokumentarna baština, institucije memorije i digitalno doba“ autora prof.dr. Enesa Kujundžića.

Novosti