Međunarodni dan ljudskih prava

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra svake godine, na dan kada je1948. godine  Opšta skupština Ujedinjenih naroda usvojila  Opštu deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.

Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava na ovaj dan izvještavaju o stanju ljudskih prava, organizuju izložbe i konferencije te dodjeljuju nagrade zaslužnima za odbranu ljudskih prava i sloboda. Tekst preuzet sa

Prezentacije naših učenika i nastavnika o Danu ljudskih prava pogledajte:

  1. Prezentacija 1
  2. Prezentacija 2
  3. Prezentacija 3
  4. Prezentacija 4

Novosti