Međunarodni dan biodiverziteta 22.05.2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Oporavak i ravoj su u prirodi

Jedan od najznačajnijih ekoloških datuma, 22. maj, Međunarodni dan biodiverziteta, međunarodna zajednica obilježava u vremenu kada čovječanstvo traži rješenja za izlazak i ublažavanje posljedica globalne krize koja potresa svijet usljed pandemije korona virusa.

Postaje sve očiglednije da su priroda i ravnoteža u prirodi osnova održivog opstanka svog živog svijeta na planeti, uključujući čovjeka.

Okolnosti i posljedice pandemije ukazuju da biodiverzitet, koji podrazumijeva brojnost vrsta, ekosistema i gena i oličava bogastvo prirode, jeste temelj očuvanja dobrobiti čovječanstva i života kakvog danas poznajemo, a život čovjeka usaglašen sa prirodom i njenim bogatstvima jedini mogući put razvoja.

Dok se svijet oporavlja od globalne pandemije, kreira se novi globalni okvir zaštite biodiverziteta sa ciljem usporavanja njegovog gubitka.

Povodom 22. maja, Međunarodnog dana biodiverziteta, Ujedinjene nacije ove godine poručuju „Priroda nudi rješenja”, pozivajući na zajedničke akcije na svim nivoima sa ciljem izgradnje budućnosti i života u skladu sa prirodom.

Međunarodna zajednica pozvana je da preispita svoj odnos prema prirodi, jer smo, i pored svih naših tehnoloških dostignuća, u potpunosti zavisni od zdravih ekosistema u obezbjeđivanju pitke vode, hrane, lijekova, odjeće, goriva i energije. Gubitak biodiverziteta direktna je posljedica nepromišljenih ljudskih aktivnosti poput degradacije ekosistema, sječe šuma i nekontrolisanog razvoja infrastrukture.

Prema Crvenoj listi Svjetske unije za zaštitu prirode (IUCN) od procijenjenih 116.177 vrsta, više od 31.000 vrsta je pod prijetnjom izumiranja. Naglašavajući rješenja zasnovana na prirodi u cilju zaštite biodiverziteta, pozivaju na usvajanja ekosistemskih rješenja za suočavanje sa gubitkom biodiverziteta, klimatskim promjenama i degradacijom zemljišta, i integraciju biološke raznovrsnosti u ekonomske sektore.

Uzroci smanjenja biodiverziteta

Uzroci koji dovode do smanjenja biodiverziteta uključuju nestajanje, fragmentaciju i degradaciju staništa, ilegalne aktivnosti poput ilegalnog lova, ribolova, ilegalne i neadekvatne sječe šuma, neadekvatno očuvanje genetske raznovrsnosti autohtonih populacija biljnih i životinjskih vrsta, neplansko uvođenje invazivnih i autohtonih vrsta, što sve dovodi do ugrožavanja opstanka divljih vrsta u prirodi.

Obilježavanje

Međunarodni dan biodiverziteta koji se obilježava 22. maja širom svijeta, ustanovile su Ujedinjene nacije kao dan kada se najšira svjetska javnost podsjeća na ugroženost raznovrsnosti živog svijeta na Planeti i značaj njenog očuvanja. Konvencijom o biodiverzitetu koja je usvojena 1992. godine na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju („Zemaljski samit u Riju”) a stupila na snagu 29. decembra 1993. godine, ustanovljen je jedini međunarodni instrument koji u cjelosti obuhvata biološku raznovrsnost i obuhvata očuvanje biološke raznovrsnosti, održivo korištenje njenih komponenti i pravednu i jednaku raspodjelu dobrobiti koje proizilaze iz korištenja genetičkih resursa.

Više o ovom danu pogledaj ovdje !

Novosti