Jesenji izlet

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Članovi Novinarske sekcije prvog razreda pripremili su kratku reportažu sa izleta koji je održan u petak, 13.10.2023.godine.

Voditelj sekcije Dalila Sadiković

Novosti