Iz arhiva

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dan mladosti

Dan mladosti je bila priredba i sastavni dio  kulta ličnosti u čast Josipa Broza Tita  u SFR Jugoslaviji.

“Štafeta mladosti” je palica koja je išla kroz cijelu SFRJ, te svakog 25. maja dodjeljivana predsjedniku Josipu Brozu Titu. Taj datum proglašen je njegovim rođendanom (nakon što Tito “preživljava” Desant na Drvar), premda je Tito rođen 7. maja.

Štafeta mladosti uvedena je 1945. godine, a na Titovu inicijativu, 1957. događaj je proglašen “Danom mladosti”. Do Titove smrti 1980., štafeta mu se lično dodjeljivala na stadionu JNA u Beogradu. Poslije njegove smrti, štafeta se predavala predsjedniku Socijalističkog saveza omladine Jugoslavije.

1987. godine, u Sloveniji je izbio skandal kada je objavljen plakat za “Dan mladosti”, koji je podsjećao na plakate njemačke nacionalsocijalističke stranke kada je ona bila na vlasti. Ipak, skandal je utišan i priredba je održana.

Sljedeće godine,1988., posljednji je put na beogradskom stadionu održana priredba za “Dan mladosti”. Tokom te godine, SSOJ je ukinuo ovu nekada popularnu manifestaciju. Veliki broj štafeta danas se čuva u Kući cvijeća, Titovom mauzoleju u Beogradu.

Dan Mladosti se ponegdje i danas obilježava. Manifestacija je obično podijeljena na kraći dio u kojem sudjeluju stariji te duži dio za mlade koji uključuje zabavu primjerenu mlađoj generaciju (koncerti, sport, izleti).

Novosti