Isporuka računara za kabinet informatike

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Isporuka novih računara za kabinete Informatike u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, koje je nabavilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, realizirana je 3. 10. 2022.  godine u JU „Treća osnovna škola“ Ilidža.

Za nabavku ukupno 900 računara koji će biti isporučeni školama u prvoj fazi projekta, Ministarstvo je izdvojilo 1.254.684 KM. Do sada, ovo je najveća nabavka računara za kabinete Informatike u sarajevskim školama.

Nabavci opreme prethodila je analiza u kojoj je utvrđen broj i starost računarske opreme u kabinetima Informatike i u školama.

“Nabavljeni računari imaju dobre performanse. Radi se o procesorima desete generacije, kvalitetnim monitorima, brzi su i pogodni za rad u kabinetima Informatike. Nadam se da ćemo nakon popravljanja računarske mreže, sve računare umrežiti. Djeca su oduševljena i raduju se radu na novim računarima, jer su dugi niz godina radila na različitim i uglavnom starim računarima”,  navela je nastavnica Informatike u JU „Treća osnovna škola“ Ilidža, Edina Hodžić.

Prema najavama Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, očekuje se unapređenje i dogradnja računarske mreže, kao i unapređenje računara koji su stari do 5 godina, koji će ugradnjom SSD diskova zadovoljavati potrebe kvalitetnije realizacije nastavnog procesa.

Direktorica Škole, mr. sci. Aida Pleh se raduje i pomaže u implementaciji svih projekata pa i ovog. Odlučila je kabinet Informatike osvježiti i krečenjem, a u cilju da naši učenici dobiju što ljepši i kvalitetniji prostor za realizaciju nastave.

Novosti