Arhiva

October 4, 2022

Obavještenja

Isporuka računara za kabinet informatike

Isporuka novih računara za kabinete Informatike u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, koje je nabavilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, realizirana je