Eko projekat “Misli o prorodi” 27

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Materijal za školsko dvorište

U okviru Projekta “Misli o prirodi” nabavljene su male stolice za učenike, saksije za cvijeće, folije za zaštitu , nosači polica i police. Sve ovo će se koristiti na proljeće u školskom dvorištu u okviru nastave na otvorenom.

„Aktivnost je obavljena u okviru implementacije Certifikacijskog mehanizma koji škola sprovodi u sklopi projekta ‘Misli o prirodi!’ koji, uz finansijsku podršku Švedske, provodi Centar za promociju civilnog društva”.

Novosti