Eko projekat “Misli o prorodi” 26

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Kante za odvajanje sekundarnog otpada

U okviru Projekta “Misli o prirodi” 29.12.2021. godine  JU “Treća osnovvna škola” Ilidža dobila je 4 kante za sortiranje i odlaganje otpada koji se može reciklirati.

„Aktivnost je obavljena u okviru implementacije Certifikacijskog mehanizma koji škola sprovodi u sklopi projekta ‘Misli o prirodi!’ koji, uz finansijsku podršku Švedske, provodi Centar za promociju civilnog društva”.

Novosti