Eko projekat “Misli o prirodi” 33

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odvoz starog željeza

U petak 01.04.2022. godine na otpad sekundarnih sirovina „Aida komerc“ odvezena je određe količina starog željeza, starih limova i materijala od aluminija koje je  zauzimalo  prostor u školi a nije mogla da se iskoristi ,osim da se odveze na otpad gdje će se taj sekundarni otpad sortitari i kasnije  poslati na odogovarajuću adresu za reciklažu.

Aktivnost je obavljena u okviru implementacije Certifikacijskog mehanizma koji škola sprovodi u sklopi projekta ‘Misli o prirodi!’ koji, uz finansijsku podršku Švedske, provodi Centar za promociju civilnog društva”

Novosti