Eko projekat “Misli o prirodi” 32

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Isporuka sadnog materijala, zemlje za cvijeće i sjemena za cvijeća

Na osnovu potvrde o realizaciji poslova dogovorenih ugovorom i poslovnoj saradnji  između CPDC-a i naše škole isporučeni su sadni materijal, zemlja za cvijeće i sjeme za cvijeće. Na osnovu ispostavljene fakture isporučene su sljedeće količine sadnog materijala:

Sadnice ruža-crvene

Sadnice ruža- žute

Aspinin polijante bijela ruža

Zemlja za cvijeće

Sjemena za cvijeće (grmolika kamenjarka, 2x žuta, ljubičasta, 2x ljubičasta, 2x roza, 2x bijela i 2x plava.

U narednom periodu, kada se proljepša vrijeme i stvore uslovi za rad u školskom dvorištu, učenici i nastavnici koji učestviju u projektu, će zasaditi sadni materijal koji smo dobili  za realizaciju Eko projekta „Misli o prirodi“.

Aktivnost je obavljena u okviru implementacije Certifikacijskog mehanizma koji škola sprovodi u sklopi projekta ‘Misli o prirodi!’ koji, uz finansijsku podršku Švedske, provodi Centar za promociju civilnog društva”

Novosti