Eko projekat “Misli o prirodi!” 18

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Svjetski dan suzbijanja nestašice vode i suše – 17. juni 2021.

Sedamnaesti juni obilježava se kao  Dan suzbijanja nestašice vode i suše. U svijetu,  nestašice vode je jedan od najvećih problema. Količina pitke vode kojom raspolaže čovječanstvo nije se povećala. Na mnogim mjestima na zemlji ljudi crpe vodu iz različitih izvora brže nego što se ti izvori mogu obnavljati.

Trenutno u svijetu 31 država Afrike i Bliskog istoka ima velike probleme s osiguranjem pitke vode. Ukoliko će se nastaviti predviđeni rast stanovništva, u sljedećih dvadesetak godina još će se 17 država priključiti onima koje imaju velike probleme s pitkom vodom.

Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije usvojena je u Parizu 17. juna 1994. godine, pa se taj dan u svijetu prepoznaje kao “Day to Combat Desert” – Dan suzbijanja dezertifikacije”.

Prema nekim procjenama do 2025. godine 48 država s ukupno 2.8 milijardi stanovnika (što će biti oko 35 % predviđenog broja ukupne populacije na Zemlji) nalazit će se u skupini područja bez ili s malim rezervama pitke vode.

Samo u 20. stoljeću broj stanovnika na Zemlji je porastao trostruko u odnosu na početak stoljeća, dok je korištenje vode poraslo šesterostruko.
Danas u razvijenim državama stalno raste iskorištavanje vode (4-8% godišnje). Izvori pitke vode u vrlo skoroj budućnosti će biti glavna prepreka ekonomskom razvoju.
Uz nemogućnost korištenja slatke vode, danas se vežu četiri osnovna problema:

1. manjak obnovljivih izvora,
2. neujednačena distribucija vode,
3. kvaliteta vode i zdravlje ljudi,
4. ekološke posljedice izgradnje brana i akumulacija.

Još na Konferenciji UN-a o okolišu i razvitku – UNCED 92, održanoj u Rio de Janeiru, usvojen je dokument Agenda 21, gdje se u poglavlju 21 govoreći o “Suzbijanju dezertifikacije i suša” navodi podatak da problem dezertifikacije – kao posljedica različitih činilaca – pogađa približno 1/6 ukupnog svjetskog stanovništava i 70% svih zemljišnih suhih područja, odnosno četvrtinu tla svijeta.

Sama riječ “dezertifikacija” priziva nam slike beskrajnih pješčanih pustinja i zamisao da bi nedostatak vode mogao Zemlju pretvoriti u jednu veliku beskrajnu pustinju.

Više podataka o ovoj temi pogledajte ovdje

“Aktivnost je obavljena u okviru implementacije Certifikacijskog mehanizma koji škola sprovodi u sklopi projekta ‘Misli o prirodi!’ koji, uz finansijsku podršku Švedske, provodi Centar za promociju civilnog društva”.

Novosti