Edukacija za roditelje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U okviru saradnje sa KJU „Porodično savjetovalište“ u utorak, 08.11. u našoj školi realizovano je interaktivno predavanje za Vijeće roditelja i uposlenike škole, pod nazivom „Internet kao stil života“.

Na predavanju, prisutni su upoznati sa pozitivnim i negativnim utjecajima interneta na djecu, te na važnost preventivnog djelovanja kako ne bi došlo do pojave socijalne izoliranosti i izloženosti nasilju na internetu. Roditelji i uposlenici su prepoznali važnost ovog vida edukacije, te aktivno učestvovali u radionici. Tekst pripremila pedagogica škole, Amela Tinjak.

Novosti