Edukacija o korištenju školske platforme OFFICE 365

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dna 30.8. i 31.8. realizovana je edukacija o korištenju školske platforme Office 365 u svrhu utvrđivanja i obnavljanja znanja o mogućnostima koje nudi pomenuta školska platforma. Realizatori edukacije su bile nastavnice A zra Saković – Čolović i Jasmina Hodžić. Kolegice i kolege koje su pristupile edukaciji su članovi aktiva I , II razreda i Tjelesni i zdravstveni odgoj, Likovna i Muzička kultura.

Kroz pomenutu edukaciju ponovili smo uspostavljanje video i audio poziva sa odjeljenjem ili sa učenikom pojedinačno,uspostavljanje kontrole u pozivu,  postavljanje materijala , kreiranje i postavljanje zadataka za učenike.Razmjenili smo znanja i iskustva i ujedno se i zabavili.Očekujemo i radujemo se daljoj saradnji. 

Tekst pripremila nastavnica engleskog jezika Jasmina Hodžić.

Novosti