Drugarica gusjenica – (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Predsjednik Udruženja za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“,  Džemal Hurić je direktorici JU „Treća osnovna škola“ Ilidža, Aidi Pleh, uručio poklon paket didaktičkih igrica pod nazivom (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju „Drugarica gusjenica“ u ponedjeljak 20.12.2021. godine.

Projekat „Drugarica gusjenica“ prvenstveno ima za cilj da djeci sa poteškoćama u razvoju ove ustanove olakša učenje i napredovanje, da djeca kroz ove igre uče, usvajaju nova znanja, te ispoljavaju kreativnost, uz pomoć nastavnika, pedagoga, socijalnih radnika i roditelja. Djeca igre mogu koristiti igrajući se sa drugovima iz razreda, sa svojim vršnjacima ili ih primjenjivati u kućnom ambijentu sa porodicom i djecom koja nemaju poteškoća, a sve u cilju zabave, učenja sadržaja i provođenja vremena sa porodicom.

Projektni paket „Drugarica gusjenica“ čine: motivirajuća pjesma / himna projekta „Drugarica gusjenica“, te „Vodič kroz gusjenicu“ koji se nalazi sa desne strane konstrukcije sa opisom kako se igre mogu igrati/koristiti. Projektni paket uključuje i različite igrice koje se nalaze u konstrukciji u obliku gusjenice, koja je sastavljena od polica i 6 ormarića, označenih brojevima od 1 do 12. U svakom ormariću nalaze se neke od ukupno 42 zasebne igre napravljene od veoma kvalitetnih materijala. Konstrukcija je pokretna, na točkovima, tako da se može premještati sa jednog mjesta na drugo. Vrijednost paketa / projekta je 2.000,00 KM. Pokrovitelj ovog projekta za 2021. godinu su Općina Ilidža i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Učenici, nastavnici i roditelji JU „Treća osnovna škola“ Ilidža se zahvaljuju svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.

„Dajmo vesla djeci, da ne plove sami u toj burnoj rijeci!“

Novosti