Dječija nedjelja

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“Dječija nedjelja“ obilježava se svake godine u prvoj sedmici oktobra, а cilj obilježavanja је promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite, kao i upoznavanje šire javnosti sa potrebama djece, njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima.

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a trideset godina poslije je usvojila “Konvenciju o pravima djeteta”.

Sva djeca na svijetu zaslužuju jednaka prava, kao i brigu i zaštitu.

Svako dijete zaslužuje:

  • pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje),
  • pravo na razvoj (odgoj i obrazovanje),
  • pravo sudjelovanja (donošenje odluka)
  • i prava oko zaštite od raznih oblika nasilja i zanemarivanja.

Kako bi Svijet postao sredina u kojoj vlada mir i obostrano razumijevanje, potrebno je da djeca budu svjesna svojih prava i odlučna da se izbore za svoje JA.

Dječija nedjelja je prilika da se ukaže na obavezu poštovanja Konvencije UN-a o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1989. godine, sadrži univerzalne standarde koje država potpisnica Konvencije mora garantovati svakom djetetu.
Na uskraćenost, neadekvatno ostvarivanje ili kršenje nekog dječijeg prava može da ukaže svako. Kad god se prava djeteta ne poštuju treba reagovati kao pojedinac, grupa ili institucija i skrenuti pažnju nadležnima: ministarstvima, institucijama, službama, lokalnim organima  ili se obratiti organizacijama za prava djece za pomoć i posredovanje.
Prava  djeteta nisu nešto što država ili porodica daju djetetu. Samim rođenjem ova prava pripadaju djeci i niko ne može da im ih oduzme! 

Obilježavanje Međunarodne nedjelje djeteta predstavlja način da se ukaže javnosti na potrebu i obavezu poštovanja djeteta i na zaštitu dječijih prava  garantovanih Konvencijom o pravima djeteta koJu je 1989. godine usvojila Skupština Ujedinjenih nacija.

I na kraju, ne zaboravimo: “ Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati“.

Dječija nedjelja

Dječija nedjelja – prava i obaveze u online okruženju

Dječija nedjelja traje jednu sedmicu, od 01.10. do 07.10. Obilježava se na različite načine sa naglaskom na dječija prava.

Ta nedjelja je posvećena djeci. Učenici četvrtih razreda su odlučili da u toku Dječije nedjelje se bave tematikom djece migranata. Na taj način razvija se empatija učenika prema vršnjacima i drugim ljudima u nevolji.

Aktivnosti učenika četvrtih razreda bile su:

  1. Izrada natpisa: „Sretan ćeš biti svijete, kad usrećiš dijete!“
  2. Pismo podrške drugarima u nevolji – Čas odjeljenske zajednice
  3. Likovni radovi na temu: „ Da mogu učino/la bih za tebe…“ ( crtati kuće, igračke, razne poklone…)
  4. Poklon za drugare

Novosti