Dječija nedjelja u četvrtim razredima

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Prvi dani oktobra donose prizvuke i boje jeseni, ali i priliku da se glasnije i jasnije istakne i skrene pažnja na poštivanje prava svakog djeteta. “Dječija nedjelja” se obilježava u prvoj sedmici oktobra, gdje se nizom aktivnosti skreće pažnja na poštivanje Konvencije o pravima djeteta. Svako dijete zaslužuje:

– pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje),

– pravo na razvoj (odgoj i obrazovanje),

– pravo sudjelovanja (donošenje odluka)

i prava oko zaštite od raznih oblika nasilja i zanemarivanja.

Učenici IV razreda su sa svojim učiteljicama razgovarali o pravima svakog djeteta te kroz kreativnu radionicu obilježili ovu značajnu sedmicu.

Kreirajmo takvo okruženje u kojem će svako dijete razviti svoj puni potencijal.

“Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati.”

Tekst pripremila: učiteljica Selma Ahmatović

Novosti