Dan Ujedinjenih nacija

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ujedinjene nacije ili Ujedinjeni narodi međunarodna su organizacija osnovana 24. oktobra  1945 s ciljem unapređenja međunarodne saradnje. Formirana je nakon Drugog svjetskog rata, a zamijenila je neefikasnu Ligu naroda. Na dan osnivanja organizacija je imala 51 članicu, dok su trenutno pod okriljem UN-a njih 193.. Sjedište UN-a na međunarodnom je području, uNew Yorku, dok su glavni uredi ove organizacije i u Ženevi, Najrobiju i Beču. Organizacija se finansira od dobrovoljnih priloga svojih članica. Glavni ciljevi UN-a, između ostalog, uključuju i održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, promovisanje ljudskih prava, jačanje društvenog i ekonomskog razvoja, zaštita životne sredine te pružanje visokih standarda humanitarne pomoći u slučajevima gladi, prirodnih katastrofa i oružanih sukoba.

Tekst preuzet sa stranice – pogledaj OVDJE!

Prezentacija – Kratki referat o danu UN-a

Video prezentaciju o Danu UN-a – pogledaj OVDJE!

Prezentacije uradila nastavnica Mediha Biber

Novosti