Arhiva

October 24, 2022

Obavještenja

Dan Ujedinjenih nacija

Ujedinjene nacije ili Ujedinjeni narodi međunarodna su organizacija osnovana 24. oktobra  1945 s ciljem unapređenja međunarodne saradnje. Formirana je nakon Drugog svjetskog rata, a zamijenila je neefikasnu Ligu naroda. Na dan