Bitka na Bedru

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Bitka na Bedru je jedna od najvažnijih bitki u historiji. To je prva veća bitka u kojoj su ratovali mekanski politeisti i muslimani. Nakon što se nova vjera islam pojavila u Meki, mekanski aristokrati i vladari su sve više bili neprijateljski nastrojeni prema pripadnicima i nove vjere. Ta netrepeljivost je dovela do hidžre ili seobe novih muslimana iz Meke u Medinu. Nekon seobe u Abesiniju (današnja Etiopija) preostali muslimani uključujući Muhameda a.s. , bježe u Medinu, gdje se u međuvremenu stvorila povoljnija klima za muslimane.

 U Medini su muslimani neko vrijeme živjeli u miru, međutim mekanski politeisti su odlučili da napadnu muslimane i novi poredak koji su stvorili u Medini, jer je ključni put koji vodi karavane do Meke išao upravo pokraj Medine.

U ljeto 624. godine Muhamed a.s. prima dojavu da je karavana iz Sirije na čelu sa Ebu Sufjanom prolazi pokraj Medine do Meke. Muhamed a.s.  sakuplja vojsku  a sa sobom je poveo i svoje ključne komandante kao što je bio Hamza, zatim buduće halife:Ebu Bekr,Omera i Aliju.

Karavan se približio Medini, a Ebu Sufjan je već čuo od prolaznika da Muhamed a.s. sprema zasjedu. Poslao je glasnika po imenu Damdam u Meku i alarmirao tamošnje vladare, koji sakupljaju vojsku koja je brojala 900 do 1000 ljudi.

 Mekanska vojska se ujedinila sa Ebu Sufjanovom karavanom a muslimanska vojska je požurila prema i Bedru, da bi je okupirala prije dolaska politeista. U ponoć 17. marta mekanska vojska je oformila kamp u blizini doline Bedr.

Bitka  je krenula slijedećeg dana i to na tradicionalni način: prvaci obje vojske izlaze na dvoboj. Od muslimanske vojske izlaze Hamza, Alija i Ebu Ubejde. Hamza svoga protivnika ubija prvim udarcem, Alija također savlađuje svoga protivnika a Ebu Ubejda je smrtno ranjen. Nakon toga obje vojske ispaljuju strijele jedni na druge. Nakon toga Muhamed naređuje opći juriš. Bitka je trajala nekoliko sati i navodi se da je muslimanska vojska do rano u podne natjerala mekansku vojsku u bijeg. Koje su poruke Bedra?

Bedr nas uči da imamo svoje zadatke. Neka naš zadatak bude da održavamo rodbinske veze,širimo pozitivnu atmosferu, učimo i širimo znanje.Neka naš zadatak bude da vodimo svoje bitke za znanje i zajedništvo , da čuvamo našu domovinu.

 Bitka na Bedru velika je pobjeda muslimana s Resulullahom s.a.v.s, na čelu, ali ne zaboravimo da je ona posljedica i rezultat petnaest godina odgoja i rada. Trebaju nam djela koja će sve nas voditi ka uzdizanju – podijelimo sadaku, govorimo lijepo o dgrugom i budimo jedinstevni u našoj borbi za bolje sutra.

Pripremio Osman Ćatović  VII 1 – Dodatna nastava iz Historije.

Novosti