✨🌱 Povezivanje Biologije i Likovne kulture kroz temu reciklaže! 🌱✨

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Učenici naše škole imali su inspirativno iskustvo koje je spojilo znanja iz Biologije i kreativnost iz Likovne kulture. Učenici su se zajedno udružili kako bi istražili važnost reciklaže kroz dva različita aspekta.

Na Biologiji su učili o važnosti očuvanja okoliša i smanjenja otpada, dok smo u Likovnoj kulturi istraživali načine kako umjetnost može biti sredstvo za promicanje održivosti.

Kroz suradnju između ova dva predmeta, naši učenici su napravili umjetničke radove i upotrebljive predmete od recikliranih materijala. Ovi radovi ne samo da su estetski privlačni, već su i podsjetnik na važnost reciklaže i brige za okoliš.

Ovo iskustvo je pokazalo kako integracija različitih disciplina može potaknuti kreativnost i razumijevanje kompleksnih tema poput zaštite okoliša.

Nastavljamo s istraživanjem i učenjem kroz suradnju i inspiraciju.

Aktivnost i tekst pripremile nastavnice Sanela Mustafić i Amina Biser.

Novosti