Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/21. godini (prečišćeni tekst)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Novosti

Obavještenja

Novi namještaj i oprema

U drugom polugodištu školske 2022/2023. godine  promijeniće  se stari namještaj u jednom od kabineta  u školi. Kabinet će biti opremljen novim stolicama i klupama koje

Pročitaj više »