Svjetski dan sunca

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sunce nazivamo  izvorom  života.  Često zaboravljamo važnost i ulogu Sunca. Sunce svojom pojavom uvijek nagovještava novi početak, neko novo svjetlo, novu nadu. Energija sunca potiče na život, na volju, na raspoloženje, na istraživanja sebe i okoline.

Sunce je obnovljiv  izvor energije. Na današnji dan, 3. maja svake godine, upozorava se na pojačanu sunčanu aktivnost pod nazivom “Budi prijatelj ozonu-ostani osiguran od sunca”, kako bi se smanjila lična upotreba hemikalija koje oštećuju ozonski omotač.

Ideja za obilježavanjem Dana Sunca potekla je od američkog predsjednika Jimmya Cartera, a njegovo obilježavanje potiče i NASA. Jedan od glavnih ciljeva je raditi na daljnjem razumijevanju interakcije između Sunca i Zemlje, posebno po pitanju okoliša s nadom da će bolje razumijevanje ovih procesa pomoći naučnicima da predvide aktivnosti Sunca, a time i vremenske prilike na Zemlji.

Novosti