Svake godine, 22. marta, obilježava se Svjetski dan voda

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Cilj svjetskog dana vode je da se upozori i podigne svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa pitkoj vodi s fokusom na podržavanje postizanja ciljeva UN-ove Agende 2030 održivih razvoja (SDG 6): Voda i odvodnja za sve do 2030. g.

Ovogodišnja tema je „Voda za mir“, kojom se ukazuje na ključnu ulogu vode u stabilnosti i napretku u svijetu. Voda, kao resurs, može stvoriti i održavati mir, a može biti i uzrok sukoba. Nejednakom raspodjelom i pristupom vodi, mogu porasti napetosti između država. Više od 3 milijarde ljudi u svijetu ovisi o vodi koja prelazi državne granice. Od 153 države koje dijele rijeke, jezera i podzemnih spremnika sa svojim susjedima, samo 24 države imaju sklopljene sporazume o saradnji za svu vodu koju zajednički koriste. Povećanjem klimatskih promjena i globalnog rasta populacije dodatno se stvara problem pristupa pitkoj vodi.

Radeći zajedno na uspostavljanju ravnoteže između ljudskih prava i svih potreba, voda može biti stabilizirajuća sila i bitna stavka održivog razvoja. Saradnjom stvaramo pozitivan efekat. Potičemo sklad, stvaramo napredak i otpornost na zajedničke izazove.

Voda nije resurs za koji se takmičimo, to je ljudsko pravo!

Tekst preuzet sa:  https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/svjetski-dan-voda-2024/

Novosti