Savjetovanje za školske bibliotekare/bibliotekarke u Kantonu Sarajevo

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U petak, 02.06.2023. godine održano je Savjetovanje za školske bibliotekare/bibliotekarke u Kantonu Sarajevo. Na ovom savjetovanju učešće je uzeo i naš bibliotekar Amir Aljović. Predavači na ovom savjetovanju su bili stručnjaci iz oblasti bibliotekarstva i medijske i informacijske pismenosti.

Prof. Dr. Senada Dizdar je uradila analizu ankete na temu „Samovrednovanje kvaliteta rada školskog bibliotekara/bibliotekarke u osnovnoškolskim i srednjoškolskim bibliotekama Kantona Sarajevo.

Emana Adilović, MA Od obuke do implementacije: Uloga školskih bibliotekara u Strategiji i Akcionom planu medijske i informacijske pismenosti u Kantonu Sarajevo

Doc.dr. Džejla Khattab – govorila je o temi Školski bibliotekari u procesu integracije Midijske i informacijske pismenosti (MIP-a) u školi.

Na kraju Savjetovanja studenti Katedre za informacijske nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – upoznali su skup sa upotrebom Creative Commens licenci.

Novosti