Ramazanski iftar u „Trećoj osnovnoj školi“

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rekao je Poslanik, a.s.: „Allah vam je dao dva najveća dobra, vjeru i zdravlje.“

U petak, 14.04.2023. godine, realizovan je zajednički iftar uposlenika naše škole. Tim činom je potvrđena pripadnost vjeri kao i način njegovanja zdravlja koje je usko povezano sa vjerom. I jedno i drugo smo dobili u amanet od Gospodara svjetova. Zajedničkim iftarom smo pokazali mlađim generacijama da sve što dobijemo u amanet treba da njegujemo i čuvamo. Svi prisutni su lično učestvovali u pripremanju iftara sa raznim jemecima koje su začinili s ljubavlju i učinili ih veoma ukusnim. Osim uposlenika „Treće osnovne škole“ na čelu sa direktoricom, gospođicom Aidom Pleh, iftaru su se odazvali i članovi Školskog odbora „Treća osnovna škola“ i predsjednik Sindikata, gospodin Saudin Sivro. Ovom prilikom smo se približili Allahovoj milosti u mubarek mjesecu ramazanu, a također smo kroz mehabet bolje upoznali jedni druge. Sve ovo potvrđuje da nas je Allah stvorio kao društvena bića koji treba da se druže, te se jedino tako  mogu pouzdati i osloniti jedni na druge. Neka ovakvih primjera bude što više.

Tekst priredila vjeroučiteljica Sedina Agić

Novosti

Kutak za nastavnike

U susret ramazanu

U ponedjeljak u akšamski vakat dolazi nam najdraži gost. Otvorimo mu širom vrata naših domova koje smo očistili i pripremili mahsus za njega. Neka mubarek

Pročitaj više »