Projekat “Zelena revolucija”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

„Zelena revolucija“ – prikupljanje električnog i elektronskog otpada

Učenici i nastavnici naše škole uključeni su u projekat „Zelena revolucija“ koji je pokrenut od strane društva ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom i provodi se u skoro 200 škola širom Bosne i Hercegovine. Cilj projekta je da se kod učenika izgrade zdrave navike odlaganja e-otpada u školama na mjestima koja su određena za tu vrstu električnog i elektronskog otpada. Danas, 27.04.2022. godine učenici naše škole su prikupili određenu količini elektronskog i elektroničkog materijala kojeg su pravilno odložili u kantu koja je predviđena za tu vrstu otpada.

Zeos Eko

Novosti